Samarbejdsrådet

Hvad laver samarbejdsrådet?

Samarbejdsrådet er et af skolens vigtigste organer. Det består at 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejdervalgte repræsentanter og skolens leder.

Rådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Det kan bl.a. fastsætte principper for:

  • skolens pædagogiske profil
  • skole-hjem samarbejdet og samarbejdet mellem skole og børnehave
  • udvikling af skolens pædagogiske virksomhed
  • skemalægning, valgfag og frivillig musikundervisning
  • eleverne hjemmearbejde og fælles arrangemeter
  • og meget andet.

Samarbejdsrådets medlemmer er

Ritta Kristensen

Forældrerepræsentant

Formand for Samarbejdsrådet

 

 

Ulrike Eggers

Forældrerepræsentant

 

 

Gesa Emmrich

Forældrerepræsentant

 

 

Permille Hinz

Forældrerepræsentant

 

 

Stefanie Zimmermann

Forældrerepræsentant

 

 

Nicole Stefen

Medarbejderepræsentant

 

 

Freya Ehses

Medarbejderepræsentant