Samarbejdsrådet

Hvad laver samarbejdsrådet?

Samarbejdsrådet er et af skolens vigtigste organer. Det består at 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejdervalgte repræsentanter og skolens leder.

Rådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Det kan fx være principper for:

  • Skolens pædagogiske profil
  • Skole-hjem samarbejdet og samarbejdet mellem skole og børnehave
  • Udvikling af skolens pædagogiske virksomhed
  • Skemalægning, valgfag og frivillig musikundervisning
  • Eleverne hjemmearbejde og fælles arrangementer
  • og meget andet....

Samarbejdsrådets medlemmer er

Isabel Schunck

Forældrerepræsentant

Formand for Samarbejdsrådet

 

 

Kiki Wischatta

Forældrerepræsentant

 

 

Berit Rosenow

Forældrerepræsentant

 

 

Annika Dreves

Forældrerepræsentant

 

 

Stephan Kapischke

Forældrerepræsentant

 

 

Nicole Stefen

Medarbejderepræsentant

 

 

Finja Thomsen

Medarbejderepræsentant