SFO aktiviterer

Kreativ- og havegruppe

Tovholder: Loya

Fodbold og bordtennis

Tovholder: Torsten

Medie- og Computerklub

Tovholder: Susann

Syværksted og skak

Tovholder SusanneProjektbeskrivelse: Origami og fleurogami

 

Beskrivelse
Origami (折り紙, Origami) (oru betyder "foldning" og kami betyder "papir") er den antikke japanske
papirfoldekunst, men stammer oprindeligt fra Kina.
Målet med origami er med et enkelt (oftest kvadratisk) stykke papir at skabe en repræsentation af et
objekt ved hjælp af geometrisk foldede former og mønstre, helst uden brug af lim eller ved at skære i
papiret. Vi folder f ex dyr, terninger og stjerner. Når vi folder blomster, kalder vi det for Fleurogami.


Mål og læreplaner
Ved hjælp af Origami- og Fleurogami-teknikken fremstiller børnene små kunstværker af stor æstetisk
værdi ved brug af ganske almindelig papir.
Origami bruger kun et lille antal forskellige foldninger, men de kan kombineres på mange forskellige
måder til komplicerede figurer eller designs, som for eksempel den velkendte japanske trane.
Nybegyndere starter med noget meget enkelt, som f ex en fisk. Efterhånden kan eleverne lære, at skabe meget komlexe figurer. Selv de avancerede objekter bygger op på meget enkle grundformer.
Origami kan være med til at træne børnenes finmotorik og øje-hånd-koordination. Tålmodighed og
udholdenhed belønnes ved at eleven må og kan folde de sværeste figurer.
Børnene nyder af at få min fulde opmærksomhed, når jeg lær dem noget nyt. Derved styrkes vores
binding. Da jeg kun kan hjælpe nogle få børn ad gangen, hjælper alle hinanden så godt de kan. De kan også lide, selv at hjælpe nogen. Da laver eleverne den erfaring, at de selv er hjælpsomme og kompetente og deres sociale kompetencer styrkes.
Læreplan 5. Kulturelle udtryksformer og værdier: Håndværk og design
Læreplan 1. Alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer

 

Forløb og tider
Origami og fleurogami tilbyder jeg tit og i forskellige forløb:
• længre forløb f ex inden jul eller påske
• enkelte dage f ex når vi havde planlagt udendørsaktiviteter, men vejret ikke duer til det
• spontan aktivitet når jeg og børnene lige har lyst og tid til at folde noget
Målgruppe og tilmelding
Børn fra alle klasser er velkomne.
Ingen tilmelding kræves.


Materiale
I almindelighed bruger vi kvadratiske stykker papir, hvis sider kan være i forskellige farver eller påtrykte
mønstre.


Projektbeskrivelse Media


Vores arbejdsområde i projektet indeholder både foto- og videoaktiviteter og forhåbentlig snart også
radioudsendelser.
Projektet bliver for det meste tilbudt til elever fra 4-6. klasse, men med hjælp af de store, må
3.klasses elever gerne være med til fotoaktiviteter og radioudsendelser.
Vi har planlagt at lave små fotocollages og små videos om emner, som børnene selv finder på.
Det kunne for eksempel være en projekt omkring en almindelig dag i sfo'en eller omkring en bog.
I starten, skal vi selvføgelig indarbejde os i de forskellige muligheder med både Ipad'en og
Radioudstyret.

I vores tid bliver der meget arbejdet med moderne teknik og det er vores opgave til at vise børnene
en fornunftig omgang med dem.
Selv om vi ikke arbejder med sociale mediaer, findes der mange forskellige muligheder til at drille
og mobbe via fotos eller videos.
I projektet prøver vi at give børnene indblik i at være respekfulde og ikke grænseoverskridende over
for andre personer, selv om man er ikke bevidst om det.


Projektbeskrivelse af Bordtennisprojektet


Grøn glæde: konkurrence
Rød glæde: det sociale
Gul glæde: individuelle færdigheder

Sammenhæng

Der er en børnegruppe på 2-4 børn. De er mellem 7-12 år
gammel. Deres forudsætninger for at spille bordtennis er meget forskellige da de
er forskelligt langt i deres motoriske og mentale udvikling.
Mål: Målet med mit bordtennisprojekt er, at børnene har det sjovt imens de
udvikler deres motoriske færdigheder. Desuden kan der blive skabt nogle
sociale relationer mellem dem der spiller sammen, men også dem der står ved
siden af og tæller point eller snakker sammen om den kamp der lige bliver
spillet.
Tiltag

Jeg vil tage nogle tiltag i.f.t. de 3 glæder jeg har vist øverst.
De tiltag jeg foretager mig i dette projekt er, at jeg hjælper og guider børnene
i.f.t. hvordan de skal stå i forhold til bordet, hvordan de skal holde deres bat og
hvordan man skal ramme bolden bedst for at den rammer pladen på
modstanderens side. Derefter når de skal prøve på at ramme bolden rigtigt
håber jeg at jeg kan udløse den gule glæde så de bliver motiveret til at udvikle
deres individuelle færdigheder. Jeg vil lave konkurrencer i form af små
turneringer, så den grønne glæde kommer til udtryk. Til sidst men ikke mindst
vil jeg skabe en positiv stemning omkring bordet ved også at spille på hold så de
skal samarbejde for at få point, så den røde glæde også kommer i spil.
Tegn

Tegnene på at målet er nået kan ses når børnene er glade for at spille
bordtennis og glæder sig til bordtennis. Desuden håber jeg på at se nogle børn
forbedre deres færdigheder i.f.t bordtennis, som f.eks. bevæge sig ved
bordtennisbordet eller hvordan man skal ramme bolden så den flyver rigtigt.
Desuden er det stor fokus på hvordan børnene har det socialt med hinanden.
Når børnene har det sjovt og har et socialt godt sammenspil, så lærer de også
mere i løbet af aktiviteten.


Projektbeskrivelse af Fodboldprojektet


Grøn glæde: konkurrence
Rød glæde: det sociale
Gul glæde: individuelle færdigheder

 

Sammenhæng

Jeg har en børnegruppe på 6-15 børn. Der må dog også komme
flere. Børnene er mellem 6- 12 år gamle. Deres forudsætninger er meget forskellige,
da aldersforskellen børnene imellem er stor. Nogle af børnene spiller fodbold i en
klub og har spillet det i nogle år, mens andre vil afprøve om det er sjovt for dem.
D.v.s. at der er niveauforskel på børnene inden for dette område.
Mål: Et af målene med forløbet er at børnenes motoriske færdigheder styrkes.
Desuden er et andet fokusområde det sociale mellem børnene og til sidst er målet
også at børnene på lang sigt bliver ved med at bevæge sig, fordi det er sundt for
kroppen at bevæge sig.
Tiltag

Jeg vil motivere børnene til at bevæge sig ved selv at udstråle en
bevægelsesglæde idet jeg selv deltager i idrætstøj. Derudover vil jeg bruge de tre
forskellige glæder. Den røde glæde kommer til udtryk ved, at børnene skal aflevere
5 gange til hinanden før man må score et mål, men også at de skal tale sammen for
at vide hvem de kan aflevere bolden til. Den grønne glæde kommer til udtryk, ved at
vi tæller mål og dermed også har et resultat efter kampen. Det individuelle, som den
gule glæde udgør ser man ved at børnene prøver på at udvikle sig i de øvelser, som
jeg har forberedt. De prøver på at udføre dem så godt som de kan. Nogle gange
hjælper jeg børnene med at finde ud af, hvordan de kan gøre det bedre, mens de
andre gange selv finder ud af det.
Tegn

Et tegn på at målene er nået er når man kan se at børnene har det godt med
hinanden og samtidig er glade for at spille fodbold sammen. Et andet tegn er, hvis
jeg kan holde børnenes motivation og interesse oppe for at komme til
torsdagsfodbold og hygge sig ved at spille fodbold med sine skolekammerater.
Yderligere tegn på at målet er nået er, at børnene udvikler sig motorisk og på det
fodboldmæssige plan, selvom fokusområdet ligger på det sociale og motivationen
frem for det fodboldmæssige.


Projektbeskrivelse af Rundboldprojektet


Grøn glæde: konkurrence
Rød glæde: det sociale
Gul glæde: individuelle færdigheder


Sammenhæng

Jeg har en børnegruppe på 10-20 børn der er i alderen 6-12 år. Der
er ingen begrænsning på hvor mange der kan være med til rundbold. Deres
forudsætninger er meget forskellige, da aldersforskellen børnene imellem er stor.
Alle børn har kendskab til spillet og kender reglerne, men deres motoriske udvikling
er forskellige da der er stor aldersforskel mellem de yngste og de ældste.
Mål

Et af målene med forløbet er at børnenes motoriske færdigheder styrkes.
Desuden er et andet fokusområde det sociale mellem børnene og til sidst er målet
også at børnene på lang sigt bliver ved med at bevæge sig, fordi det er sundt for
kroppen at bevæge sig. Derudover vil jeg lave nogle fælles regler med børnene, så
alle ved hvilke regler der gælder når vi spiller. Det sidste mål som jeg har er et af de
vigtigste efter min mening og det er at der udvises fairplay fra børnene.
Tiltag

Jeg vil motivere børnene til at bevæge sig ved selv at udstråle en
bevægelsesglæde idet jeg selv deltager i idrætstøj. Jeg vil lave fælles regler med
børnene, så alle ved hvilke regler der gælder når vi spiller rundbold i SFO´en.
Derudover vil jeg bruge de tre forskellige glæder. Jeg vil vise og forklare børnene at
det er vigtigt, at man har et godt samarbejde på holdet så man kan opnå et godt
resultat. Der kommer både den grønne og den røde glæde i spil. Jo hurtigere man
kaster til hinanden og taler sammen om hvordan taktikken skal være i forhold til at
spille sammen jo større chancer er der for at man vinder kampen. Den gule glæde
kommer til udtryk i det jeg viser børnene hvordan de skal stå når de skal slå til eller
gribe bolden. Udover alt det motoriske vil jeg også videregive at fairplay er noget af
det vigtigste indenfor sportens verden.
Tegn

Tegnene på at målet er nået når børnene har lyst til at spille rundbold og
bliver glade for at bevæge deres kroppe. Derudover vil jeg gerne forbedre deres
motorik. En udvikling kan bl.a. ses ved at børnene holder rigtigt på battet og ved
hvordan og hvornår de skal slå for at ramme bolden. Derudover kan man også se det
på hvordan de skal stå og holde deres hænder når de vil gribe en bold. Det sidste
tegn på læringen i.f.t. rundboldprojektet er at alle kender SFO´ens rundboldregler og
at alle udviser så fairplay imens de spiller.


Projektbeskrivelse Skak


Forløb
Børn fra 1. klasse lærer spillets regler og lde enkelte figurers
bevægelsesmønstre at kende. Bagefter skal de øve sig i at spille mod hinanden.
Senere bliver de fortroliggjort med skaknotation.

Formål
Skakspillet lærer børn utroligt mange elemter de kan overføre til andre områder
af tilværelsen som evnen til at kombinere og tænke kreativt, evnen til
at koncentrere sig længere tid at gangen og selvfølgelig også at de valg man foretager sig har
konsekvenser.
Skak har været et populært spil i mange hundrede år og spillets dybe fascination vil jeg gerne
formidle til børnene.
Meget svært at forestille sig, men i en partie skak er der flere muligheder end der er atomer i
hele verdensrummet.

Materiale
flere skakbræt lavet af træ


Kunstprojekt med Loya


I anledning af skolens fødselsdag laver vi i denne uge (mandag til torsdag) et kunstprojekt, som har
skolens navn som tema: Hvorfor hedder vores skole ”Jernved”? Hvordan kan vi vise navnets betydning
med hjælp af et objekt, som vi fælles fremstiller?
Resultatet viser vi ved skolens jubilæumsfest.
Materiale: brædder, gips, farve, grene m.m.
Deltager: Alle SFO børn er velkomne.